Bæredygtighed

Lilleheden stræber efter at være en ansvarlig partner med omtanke for miljøet. Bæredygtigheden er af grundlæggende betydning for fremtidens skovbrug og miljøet. Ved at levere limtræ med miljøcertificering styrker vi et bæredygtigt skovbrug. Vores råmateriale er gran fra de nordligste egne af Skandinavien. 

Selve produktionen af limtræ har et begrænset energiforbrug. Limtræet i sig selv belaster ikke miljøet før evt. genbrug og forbrænding.

Spild i form af høvlspåner fra produktionen afbrændes og forsyner det lokale fjernvarmeværk med varmt vand til boligopvarmning.

Træ - verdens mest miljøvenlige råstof
Lilleheden efterstræber at være en ansvarlig partner med omtanke for miljøet. Derfor støtter vi bæredygtigt skovbrug og sælger FSC® certificeret limtræ.

Vi ønsker at udbrede kendskabet til de muligheder og fordele træet giver indenfor byggeriet, og har derfor valgt at blive træambassadør for Træ.dk, som formidler viden og inspiration om verdens mest miljøvenlige råstof. 

Lilleheden er også medlem af Træ i Byggeriet, som arbejder på at udbrede kendskabet til træets bæredygtige egenskaber og øge anvendelsen af træ i byggebranchen.