Bæredygtighed

Lilleheden stræber efter at være en ansvarlig partner med omtanke for miljøet. Bæredygtigheden er af grundlæggende betydning for fremtidens skovbrug og miljøet. Ved at levere limtræ med miljøcertificering styrker vi et bæredygtigt skovbrug. Vores råmateriale er gran fra de nordligste egne af Skandinavien. 

Selve produktionen af limtræ har et begrænset energiforbrug. Limtræet i sig selv belaster ikke miljøet før evt. genbrug og forbrænding.

Spild i form af høvlspåner fra produktionen afbrændes og forsyner det lokale fjernvarmeværk med varmt vand til boligopvarmning.