Formbarhed og fleksibilitet

Limtræ er formbart

Limtræ består af tynde, bøjelige lameller, der limes sammen. Limtræets formbarhed giver gode muligheder for fremstilling af buer og rammer. Denne proces gør fremstilling af buede former både lettere og mindre kostbart end med andre konstruktionsmaterialer. Med disse optimale konstruktionsformer er det muligt at spare træ og samtidigt opnå enkle og flotte arkitektoniske løsninger.

Selv ved tilsyneladende rette limtræsbjælker med konstant tværsnitshøjde kan vi udnytte limtræets formbarhed ved at give bjælkerne pilhøjde. Vi limer bjælkerne med den ønskede pilhøjde ved at lægge nogle formstykker i spændebænken. Dette giver os og kunden den fordel, at det ikke er specielt fordyrende, og det sikrer fald på taget eller et spændstigt materiale.

Limtræ kan tilpasses

Vi kan fremstille limtræsbjælker i netop den dimension, du ønsker. Normalt er det dog en fordel, hvis du vælger limtræsbjælkens højde, så den kan oplimes af et helt antal lameller.

Tværsnitsdimensionerne kan vi med fordel afpasse efter dit behov, f.eks. stor højde, hvor der er stor belastning - stort moment. Det giver gode muligheder for at skabe fald på tagfladen, samtidigt med at loftet holdes vandret, som eksempel ved pultbjælker og sadelbjælker.

Limtræ er let at tildanne og samle

Limtræ kan du tildanne på byggepladsen og alle justeringer kan du derfor foretage ret hurtigt. Det vil dog være fordelagtigt for dig, at lade produktionen på Lilleheden færdigbearbejde limtræskonstruktionerne, så de kan indgå som præfabrikerede komponenter i dit byggeri. Limtræskonstruktioner kan - med præcis udførelse, stor færdiggørelsesgrad og hurtig montage - også let indpasses i det industrielle byggeri.