Styrke

Limtræ er oplimet af mange lag sorterede 33-45 mm lameller. Herved bliver evt. vækstfejl i træet fordelt jævnt ud over bjælketværsnittet, og dette er med til at give limtræet meget stor styrke. Limtræskvaliteten har et styrketal, der er mere end dobbelt så stor som dem, der gælder for den normalt anvendte tømmerkvalitet (i hht. trænormen).

Lillehedens CE-mærkede limtræ findes i styrkeklasserne GL 30c / GL 28cs efter DS/EN14080:2013

Når man skal vurdere limtræets styrke, ser man på tre forskellige styrker:
Træk-, tryk- og bøjningsstyrken.

Trækstyrke
Trækstyrken er den kraft, der skal bruges for at trække brættet over.

Trykstyrke
Trykstyrken er den kraft, der skal til for at trykke brættet i stykker.

Bøjningsstyrke
Bøjningsstyrken er den kraft, der skal til for at brættet går i stykker, når det bøjes.
 

Modstandsdygtighed

Fra naturens hånd er træ og dermed limtræ modstandsdygtigt over for aggressive luftarter og salte. Dette er en væsentlig årsag til at svømmehaller samt lagerhaller til salt og kunstgødning ofte udføres af limtræ.

Alt limtræ limes hovedsagligt med vandfast og vejrbestandigt lim - melaminlim. Dog kan vi også bruge PRF-lim - resorcinol i forbindelse med sammenlimning. Hvis du sørger for at limtræet er beskyttet med en gennemført konstruktiv træbeskyttelse og en god vandafvisende overfladebehandling, kan det fint anvendes til udendørs konstruktioner.

Limtræ er modstandsdygtigt overfor brand
Mange tror at trækonstruktioner brænder let - men limtræ i svære dimensioner forkuller istedet. Brand i en limtræsbjælke går ud af sig selv, med mindre den er direkte omsluttet af flammer. Det forkullede lag beskytter bjælken mod videre indebrænding. Ovenikøbet bevarer den uforkullede del af limtræsbjælken sin bæreevne under brand, hvor andre materialer har tilbøjelighed til at kollapse. Limtræskonstruktioner kan dermed opfylde myndighedernes krav til branddrøje konstruktioner.

Isolering

Træ har en bedre isoleringsevne end mange andre bygningsmaterialer, da træets varmeledningsevne er minimal. Dette gør materialet behageligt i både kulde og varme. En limtræsbjælke kan f.eks. føres gennem ydervæggen uden det medfører kondensproblemer, mørkfarvning af overflader eller uønsket varmetab.