LVL-bjælker

LVL-bjælker er særligt velegnet til lange bjælker og kan med fordel benyttes til tagkonstruktioner som f.eks. overliggere og loftsbjælker. Vores LVL-bjælker er FSC® certificerede. Se også vores andre FSC certificerede produkter.

Dimensionsoversigt

Bredde (mm) Højde (mm) Lagerførte længder (m)
45 240   13,0
45 300 9,0 13,0
45 360 9,0 13,0
45 400 9,0 13,0


Øvrige længder og kapninger - ring eller mail til os.

Karakteristiske styrketal, stivheder og densiteter

  Styrketal    
  Bøjning på kant  fm,0,edge,k 44 MPa
  Eksponent s 0,15
  Træk i fiberretningen ft,0,k 36 MPa
  Træk vinkelret på fiberretningen fra kant til kant ft,90,edge,k 0,9 MPa
  Tryk i fiberretningen fc,0,k 40 MPa
  Tryk vinkelret på fiberretningen fra kant til kant fc,90,edge,k 7,5 MPa
  Forskydning på kant fv,0,edge,k 4,6 MPa
  Stivhedstal    
  E-modul i fiberretningen, kant, middelværdi  E0,mean 14.000 MPa
  E-modul i fiberretningen, kant, karakteristisk E0,k 12.000 MPa
  Forskydningsmodul, kant, middelværdi  G0,edge,mean  600 MPa
  Densitet    
  Middelværdi  ρmean 550 kg/m³
  Karakteristisk  ρk 480 kg/m³