LVL-bjælker

LVL-bjælker er særligt velegnet til lange bjælker og kan med fordel benyttes til tagkonstruktioner som f.eks. overliggere og loftsbjælker.

Bjælketype

45 x 240 Lgd.: 13,0 m
45 x 300 Lgd.: 9,0 & 13,0 m
45 x 360 Lgd.: 9,0 & 13,0 m
45 x 400 Lgd.: 9,0 & 13,0 m

Øvrige længder og kapninger - ring eller mail til os.

Karakteristiske styrketal, stivheder og densiteter

  Styrketal    
  Bøjning på kant  fm,0,edge,k 44 MPa
  Eksponent s 0,15
  Træk i fiberretningen ft,0,k 36 MPa
  Træk vinkelret på fiberretningen fra kant til kant ft,90,edge,k 0,9 MPa
  Tryk i fiberretningen fc,0,k 40 MPa
  Tryk vinkelret på fiberretningen fra kant til kant fc,90,edge,k 7,5 MPa
  Forskydning på kant fv,0,edge,k 4,6 MPa
  Stivhedstal    
  E-modul i fiberretningen, kant, middelværdi  E0,mean 14.000 MPa
  E-modul i fiberretningen, kant, karakteristisk E0,k 12.000 MPa
  Forskydningsmodul, kant, middelværdi  G0,edge,mean  600 MPa
  Densitet    
  Middelværdi  ρmean 550 kg/m³
  Karakteristisk  ρk 480 kg/m³