Tagkonstruktion,
Engstrandskolen

DK

Renovering af tagkonstruktion på Engstrandskolen

Fakta

Sted: Hvidovre, DK

Byggeår: 2003/2004

Konstruktionstype: Tagkonstruktion

Projekt konsulent

Klaus Thomsen

Projektchef

Telefon 88969254

Email kbt@lilleheden.dk

Projektet, som er 1. etape ud af i alt 4, består blandt andet af en udskiftning af en den eksisterende tagkonstruktion på skolen. Den eksisterende tagkonstruktion er udført med minimumsfald 1/40 og opbygget af I-betonbjælker, hvorimellem der er monteret tagkassetter. Den nye tagkonstruktion udføres således, at man bibeholder I-betonbjælkerne, hvorpå der så monteres limtræsspær med 10° hældning og oven på dem anvendes præfabrikerede tagkassetter.

Limtræskonstruktionen omfatter præfabrikerede gitterspær og grater som er synlige i det færdige byggeri. Alle knudepunktsbeslag er medleveret fra Lilleheden.

Alle samlinger i limtræskonstruktionen er udført med skjulte knudepunktsbeslag som "indslidset beslag med dorne" eller indlimet gevindstænger. Herved opfylder samlingerne kravet til en BD-30 branddrøj konstruktion.

Limtræselementerne er færdig tildannet fra fabrik, således at der ikke på byggepladsen skal foretages yderligere tildanning før montagen. Der er ved detailprojekteringen gjort meget for at elementerne er udført med gode og hensigtsmæssige detaljer. Alt limtræ leveres grundet med en gang Gori 77 lys lud.

Totalt indgår der i dette projekt ca. 30 m³ limtræselementer pr. etape. Limtræselementerne bliver monteret af hovedentreprenøren i løbet af 2003 og 2004.