CE-mærket

 


CE-mærket garanterer, at vores limtræsprodukter opfylder den gældende lovgivning med hensyn til styrke og kvalitet. 

For at kunne CE-mærke skal vi producere efter DS/EN14080:2013 og en række underliggende standarder. Produktions- og dokumentationskravene er med til at sikre et mere ensartet produkt og giver større sikkerhed imod fejlproduktion.

Vi kontrolleres af 3. part og skal kunne dokumentere, at vores produktion og produkt lever op til nedenstående krav:

  1. Kvalitetsstyring i hele produktionsforløbet.
  2. Dokumenterer sammenhæng imellem bjælkeopbygning og bjælkestyrke, ved beregninger og laboratorietest.
  3. Ekstra certificering for ret til at fremstille fingerskarrede rammer, dokumenteret ved laboratorietest.
  4. Modstanddygtighed imod biologisk nedbrydning.
  5. Anvendelse af godkendte limtyper
  6. Reaktion overfor brand.
  7. Lav formaldehyd afdampning (indeklima/sikkerhed).
  8. Overensstemmelseserklæringer.
  9. Fuldt dækkende kvalitetskontrol.
  10. CE mærkning

Kravene til maskinel styrkesortering af råtræet indebærer, at vi ikke kan fremstilles bjælker i høje styrkeklasser, hvis der kun anvendes visuel styrkesortering.