Bæredygtigt byggeri

Foto: Framehouse / Anders Hviid-Haglund


Vi stræber efter at være din ansvarlige og miljøbevidste partner i byggeriet. Hos os er bæredygtighed og omtanke af grundlæggende betydning, og det afspejler sig på alle niveauer af vores virksomhed.

Verdens mest miljøvenlige råstof
Hos Lilleheden arbejder vi udelukkende med råmaterialet træ, og det er vi stolte af, da træ er verdens mest miljøvenlige råstof. Træ vokser af sig selv i naturen, og under væksten oplagres blandt andet CO2 i råmaterialet. Ved afbrænding frigives CO2’en igen, men i modsætning til kul, olie og gas bidrager CO2’en ikke til drivhuseffekten, da kulstoffet allerede er i kredsløb. Derfor kategoriseres træ som et CO2-neutralt råstof.

Bæredygtigt skovbrug
Vi ønsker aktivt at støtte og styrke udviklingen af bæredygtigt skovbrug. Derfor bliver vores certificerede grantræ leveret fra savværker i det nordlige Sverige, hvor der er fokus på ansvarlig skovdrift og opretholdelse af en sund balance i verdens skove. Du er således garanteret et bæredygtigt og klimakorrekt træprodukt, når du køber limtræsløsninger hos os.

Energieffektiv produktion
Vores limtræsproduktion har et begrænset energiforbrug og kan derfor kategoriseret som energieffektiv. Spild fra produktionen i form af høvlspåner og ubrugelige trærester udnyttes også, da træaffaldet går til det lokale fjernvarmeværk, hvor det bliver afbrændt og genanvendt til boligopvarmning.

Limtræ er modstandsdygtigt – også over for brand
Fra naturens hånd er træ, og dermed også limtræ, modstandsdygtigt over for aggressive luftarter og salte. Af den grund bliver limtræ ofte anvendt til opførelse af svømmehaller og lagerbygninger, hvor der opbevares salte og kunstgødning.

Stik imod hvad mange tror er limtræ et af de bedste og sikreste byggematerialer i tilfælde af brand. I stedet for at brænde forkuller limtræ, hvilket forhindrer videre indebrænding af bjælken. Ilden går tilmed ud af sig selv, medmindre limtræet er komplet omsluttet af flammer. Ovenikøbet bevarer den uforkullede del af limtræsbjælken sin bæreevne under brand, hvor andre materialer såsom jern og stål har tilbøjelighed til at kollapse. Limtræskonstruktioner opfylder dermed myndighedernes krav til branddrøje bygningskonstruktioner.

Limtræets gode isoleringsevne
Sammenlignet med andre metalliske byggematerialer har træ en langt bedre isoleringsevne, hvilket er fordelagtigt for både boligindehaver og miljø. En af årsagerne til træets gode isoleringsevne er råstoffets minimale varmeledningsevne, der også gør materialet behageligt i både kulde og varme. Ved ønske om bedre isolering kan du f.eks. føre en limtræsbjælke gennem ydervæggen uden risiko for kondensproblemer, mørkfarvning af overflader eller uønsket varmetab.

Vores fælles klimamission
Vi anser det som en af vores vigtigste missioner at udbrede kendskabet til træets utallige miljøfordele og anvendelsesmuligheder. Blandt andet derfor er vi træambassadør for Træ.dk, som formidler viden og inspiration om det bæredygtige materiale. Vi er også stolt medlem af brancheforeningen Træ i Byggeriet, hvis primære formål er at øge anvendelsen af træ inden for byggebranchen.

Download materialer

Certifikater

Environmental Product Declaration glulam

Kontakt

Lilleheden
tlf:: +45 88 96 92 00
salg@lilleheden.dk