Økonomisk kvalitet

 

Økonomisk kvalitet

Kriteriet "Økonomisk kvalitet" skal motivere til brug af økonomiske ressourcer gennem hele bygningens levetid og at minimere bygningens samlede levetidsomkostninger og vurderes efter parametre såsom:

  • Minimering af byggeomkostninger og integrerede totaløkonomiske beregninger i projekteringsfasen.
  • Byggematerialerne levetid og værdistabilitet.
     

Sådan opfylder Lillehedens limtræsløsninger kriteriet "Økonomisk kvalitet"

Lillehedens færdige limtræsløsninger er en vægtmæssigt let løsning og har en højere isoleringsevne end alternative materialer såsom stål eller beton. En højere isoleringsevne betyder, at man får et lavere varmetab og undgår kuldebroer. Der kan foretages en beregning for brandmodstand, og limtræet bliver dermed projekteret til den korrekte dimension til det aktuelle projekt. 

I flere af Palsgaard og Roust projekter, er limtræ fra Lilleheden allerede projekteret i den aktuelle løsning, hvor limtræet enten bliver indbygget eller leveret sammen med færdige elementløsninger. Dermed minimerer man arbejdstiden på byggepladsen. 

Løsninger fra Lilleheden tilpasses til hvert enkelt projekt og sikrer, at statik og stabilitet overholdes. Dermed opnås et robust byggeri, som er sikker og stærk.

Løsningerne bliver gennemarbejdet og udført løbende i dialog med vores kunder, så man får den ønskede løsning til det aktuelle projekt. Inden levering bliver konstruktionstegningerne godkendt, og løsninger bliver produceret under kontrollerede forhold. 

Lilleheden anvender rødgran som limtræ og produktet anvendes over jord i tørre miljøer. Følgende brugsklasser og levetider gør sig gældende for træ, herunder rødgran:

 

Kilde: https://www.trae.dk/leksikon/holdbarhed-levetider-for-trae/ 

 

 

Download materialer

Certifikater

Environmental Product Declaration glulam

Kontakt

Lilleheden
tlf:: +45 88 96 92 00
salg@lilleheden.dk