Miljøkvalitet

 

Miljøkvalitet

Kriteriet "Miljøkvalitet" skal reducere miljøpåvirkninger for hele bygningens levetid og vurderes på parametre såsom:

  • Inddragelse af livcyklusvurderingens resultater.
  • Valg af materialer ved brug af livscyklusvurdering.
  • Minimere, undgå eller erstatte skadelige byggematerialer.
  • Fremme brugen af materialer der indvindes efter anerkendte standarder.
     

Sådan opfylder Lillehedens limtræsløsninger kriteriet "Miljøkvalitet"

Der er større og større fokus på og krav til klimaaftrykket af bygninger. Derfor er valg af byggematerialer blevet en afgørende faktor i forhold til, hvor stort CO2-aftrykket er for fremstillingsprocessen af byggematerialerne. Disse tal skal inddrages i LCA-beregning for den samlede bygning.  

Træ er en fornybar ressource, der optager CO2 fra atmosfæren under sin vækst og vil fortsat lagre CO2 gennem sin levetid, når det anvendes i et byggeri. Ved bortskaffelse kan træ udnyttes til energiproduktion eller indgå som en naturlig del af naturens økosystem.

Lilleheden har en miljøvaredeklaration (produkt EPD) på limtræ, som kan indgå i den samlede LCA-beregning.

EPD indeholder faserne A1-A4 (fremstillingsprocessen) + C1-C4 (affaldsbehandling og bortskaffelse) +D (potentiale for genanvendelse, genvinding og genbrug). 

Produkt EPD findes under Download Materialer her på siden.

Lilleheden leverer limtræ af gran og lim. Limen er uden miljøfarlige/skadelige stoffer herunder stoffer fra ECHA’s kandidatliste. Limtræ fra Lilleheden kan leveres til bæredygtige byggeprojekter, og vi stræber efter at kunne tilbyde miljøvenlige løsninger til byggebranchen. 

Ydeevnedeklaration og øvrig dokumentation for Lillehedens limtræ findes under CE-mærkning.

Det tilstræbes at indkøbe træ tæt på Lillehedens lokation, hvor størstedelen bliver indkøbt i Sverige. Al fremstilling af limtræsløsninger foregår i Danmark under kontrollerede produktionsforhold, og alle processer overvåges manuelt eller elektronisk.  

Med stigende brug af træ i byggebranchen er det vigtigt at beskytte skove, skovens dyreliv samt sikre, at der plantes ny skov. Derfor er certificering vigtig for Lilleheden. Kontakt os gerne for yderligere information om certificering.