Proceskvalitet

 

Sådan opfylder Lillehedens limtræsløsninger de forskellige DGNB-kriterier


Proceskvalitet

Dette kriterie har til formål at minimere påvirkninger på miljøet og sikre kvalitetskontrol og vurderes ud fra parametre såsom:

  • Bygningens påvirkning er mindst mulig i forhold til bygningens drift og valg af byggematerialer. Her vurderes også affaldsmængder og energiforbrug i byggeprocessen.
  • Kvalitetskontrol og højt vidensniveau om bygningens brug af materialer og genanvendelse ved nedrivning.
     

Sådan opfylder Lillehedens limtræsløsninger kriteriet "Proceskvalitet"

Højt vidensniveau og god vejledning gennem byggeprocessen er altafgørende for, at montagen af løsningerne sker korrekt. 

Der foretages kvalitetskontrol af al råtræ, som Lilleheden modtager fra leverandører både visuelt, styrkemæssigt og ved fugtmåling. 

Ved levering af Lillehedens limtræ fremsendes monteringsvejledning. Der foretages rådgivning over telefon og fysiske afklaringsmøder for at sikre, at løsninger fra Lilleheden monteres korrekt i det aktuelle projekt, og at kunden opnår høj viden om Lillehedens produkter.

På større projekter kan Lilleheden stille en konsulent til rådighed, som kan rådgive om samlinger samt montagen på byggepladsen, så vi sikrer, at alt udføres korrekt.

Lillehedens limtræ er CE-mærket, og alle certifikater findes her.

Lillehedens limtræsløsninger tilpasses til det aktuelle byggeprojekt og leveres direkte på byggepladsen. Limtræet indbygges også i elementer fra Roust Element og Palsgaard Spær.

Vores limtræsløsninger efterlader minimalt affald på byggepladsen, da produkterne i langt de fleste tilfælde ikke kræver tilskæring på pladsen. Derudover afgives der intet støv og kun minimalt støj på byggepladsen i forbindelse med kranelementer fra Roust Element eller Palsgaard Spær, hvor Lillehedens limtræ er indbygget. Det giver meget lidt gene for omgivelserne.

Skulle der opstå affald/spild, kan det afleveres på genbrugspladsen til småt brandbart. Alternativt kan det genbruges eller genanvendes til andre projekter/løsninger under forudsætning af, at produktet ikke er skadet af f.eks. brand eller fugt.

Der er også mulighed for at indsamle træet og genanvende det til f.eks. fjernvarme. Der fremgår en beregning og beskrivelse af potentialet for genbrug, genvinding samt genanvendelse i produkt EPD for limtræ af gran.