Teknisk kvalitet

Foto: Gigantium Aalborg
 

Teknisk kvalitet

Kriteriet "Teknisk kvalitet" skal sikre tryghed omkring brand og brandspredning og vurderes på parametre såsom:

  • Overholdelse af brandkrav, ekstra brandsikring og sikkerhed.
  • Effektiv udnyttelse af naturens ressourcer.
  • Øge niveauet af miljøvaredeklarationer – EPD’ere.
     

Sådan opfylder Lillehedens limtræsløsninger kriteriet "Teknisk kvalitet"

Træ er kendt for sin brandmodstand i adskillige typer af byggeprojekter. Træ kan brænde, men der er i dag kendskab til brandforløbet og effekten i træet. Indbrændingshastigheden kan beregnes og træets resttværsnit forbliver upåvirket ved udsættelse for brand. 

Kilde: Teknologisk institut

 

Limtræ fra Lilleheden er klassificeret som D-s2, d0 og kan, ifølge den gældende vejledning i Bygningsreglementet, anvendes med de begrænsninger, der i den konkrete sammenhæng gælder for alle andre materialer under hensyn til bygningens højde, bærende konstruktioner, brandmæssige adskillelser og anvendelse af bygningsdele. 

Der er ingen særlig risiko for brandspredning ved anvendelse af Lillehedens limtræ, da det på byggepladsen bliver indkapslet med beklædning, som overholder de gældende beklædningskrav i Bygningsreglementet. Ved direkte eksponering mod indeklimaet, kan der foretages en konkret beregning på indbrændingshastigheden på limtræet.

Efter nedtagning af byggeriet er det muligt at genanvende eller genbruge Lillehedens løsninger, såfremt det ikke er beskadiget af f.eks. brand eller fugt. Produktet kan indgå i cirkulær økonomi, og der fremgår en beregning samt beskrivelse af potentialet for genbrug, genvinding samt genanvendelse i EPD for limtræ. Træet kan bortskaffes via det lokale affaldsselskab og anvendes til opvarmning f.eks. fjernvarme.

I takt med større fokus på bæredygtigt byggeri og de kommende klimakrav, er der et stort fokus på dokumentation for bæredygtighed i byggebranchen. Miljøvaredeklaration er et dokument, hvor man kan finde oplysninger om et bestemt byggemateriales miljøaftryk. 

Der foreligger en produkt EPD for Lillehedens limtræ. 

Produkt EPD findes under Download Materialer her på siden.
 

Point afhænger af projektet

Den præcise indflydelse som Lillehedens limtræsløsninger har på bygningen, afhænger af det enkelte byggeri og dermed også de øvrige materialer, som anvendes i byggeriet.
 

Kontakt os for yderligere information

Vi står meget gerne til rådighed for yderligere information på 88 96 92 00 eller salg@lilleheden.dk

Download materialer

Certifikater

Environmental Product Declaration glulam

Kontakt

Lilleheden
tlf:: +45 88 96 92 00
salg@lilleheden.dk