CO2-udledning

 

Total CO2-udledning for Lilleheden
I Lilleheden har vi opgjort den totale CO2-udledning for 2021 til 7.152 ton CO2. Det svarer til den årlige CO2-udledning fra 143 parcelhuse på 120 m2 bygget i 1960’erne med en familie på to voksne og to børn.***
 


 

Hvis man medregner CO2-udledningen fra vores produktion, der til fulde absorberes og indlejres i de træer, der plantes gennem vores anvendelse af FSC-certificeret træ, bliver den totale CO2-udledning for Lilleheden kun 529 ton CO2. Det svarer til den årlige CO2-udledning fra 11 parcelhuse på 120 m2 bygget i 1960’erne med en familie på to voksne og to børn.***
 

Lillehedens produkter indgår som delkomponenter i byggeprojekter, og vi har derfor ikke aktiviteter i alle kategorier, som er indeholdt i et klimaregnskab, ligesom vi mangler data på enkelte områder. Fx foreligger der ikke data for miljøpåvirkningen efter endt levetid af de stålbeslag, vi anvender til at samle på vores projektbjælker. Derfor er disse kategorier ikke medtaget i analysen af klimaregnskabet og indgår ikke i resultatet for Lillehedens samlede CO2-udledning i 2021. 

Hvis alle kategorier var medtaget, ville det forventeligt have medført en større C02-udledning end 529 ton. 

 

* https://globalabc.org/resources/publications/2021-global-status-report-buildings-and-construction
** Prof. Harpa Birgisdottir fra BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
*** https://growenergy.dk/beregn-co2-aftryk/