GHG-protokollen

 

Lilleheden udarbejder klimaregnskab efter GHG-Protokollen, som er en frivillig, international ordning. Det er den førende, mest anerkendte og mest anvendte standard for opgørelse og rapportering af CO2-kortlægning. 

GHG-Protokollen giver virksomheder som os en ensartet måde at udregne det samlede klimaaftryk og forståelse for, hvilke aktiviteter i vores virksomhed, der efterlader størst aftryk på klimaet, som kan munde ud i konkrete reduktionsmål. GHG-protokollen opdeles i tre scopes.


De tre scopes

Scope 1
Her indgår den CO2, som vi selv udleder fra vores egne lokaliteter og maskiner f.eks. gennem forbrug af benzin, diesel eller naturgas.

Scope 2
Medtager C02-udledning fra den energi, vi køber til f.eks. el og varme, som bruges på opvarmning og til at holde vores maskinpark kørende.

Scope 3
Opgør CO2-udledning som følge af de indkøb, vi som virksomhed foretager, f.eks. når vi køber råvarer i form af træ, søm, skruer mv. Her medtages også transport af råvarer til og fra vores produktion.

Hos Lilleheden fylder de tre scopes således: