GHG-protokollen

 

Lilleheden udarbejder klimaregnskab efter GHG-Protokollen, som er den førende standard for opgørelse og rapportering af CO2-kortlægning. 

GHG-protokollen giver virksomheder som os en ensartet måde at udregne det samlede klimaaftryk og opdeles i tre scopes.


De tre scopes

Scope 1
Her indgår den CO2, som vi selv udleder fra vores egne lokaliteter og maskiner f.eks. gennem forbrug af benzin, diesel eller naturgas.

Scope 2
Medtager C02-udledning fra den energi, vi køber til f.eks. el og varme, som bruges på opvarmning og til at holde vores maskinpark kørende.

Scope 3
Opgør CO2-udledning som følge af de indkøb, vi som virksomhed foretager, f.eks. når vi køber råvarer i form af træ, søm, skruer mv. Her medtages også transport af råvarer til og fra vores produktion.

Hos Lilleheden fylder de tre scopes således:
 


Lilleheden har ikke aktiviteter i alle kategorier under scope 3. Disse kategorier er derfor ikke medtaget i analysen og indgår ikke i det samlede resultat for Lillehedens CO2-udledning i 2021. Det skyldes, at Lillehedens produkter indgår som delkomponenter i byggeprojekter, men at der i flere tilfælde ikke foreligger data for miljøpåvirkningen efter endt levetid på produktet, som det fx er tilfældet hos producenten af de stålbeslag, vi anvender til at samle vores projektbjælker. Hvis alle kategorier var medtaget, havde det forventeligt medført et andet samlet resultat.