Klimaregnskab

 

Hos Lilleheden har vi fokus på at minimere vores egen klimapåvirkning. Vi har derfor kortlagt vores totale CO2-udledning i et klimaregnskab for at kunne se, hvor vi kan blive bedre. 


Klimaregnskab for Lilleheden

Ifølge en rapport fra FN Miljøorganisation står byggebranchen for næsten 40 % af den samlede CO2-udledning på verdensplan.* Regeringen har et mål om at nedbringe CO2-udledningen i Danmark med 70 % inden år 2030. Hvis det skal opfyldes, er det afgørende, at byggebranchen påtager sig sit ansvar for at reducere klimaftrykket. Det kunne man fx gøre ved at konvertere endnu mere byggeri til træ, som alene ville give en markant reduktion af CO2. 

Hos Lilleheden er bæredygtighed, ligesom den er det i resten af den koncern vi er en del af, en af hjørnestenene i vores forretning. Vores produkter er produceret af træ, som grundlæggende har nogle fantastiske egenskaber, og som allerede bidrager til den grønne omstilling, fordi man sparer CO2 ved at bygge med træ fremfor konventionelle byggematerialer. Faktisk sparer man i gennemsnit 50 % CO2 ved at bygge almindelige boliger i træ og 70 % CO2 ved at bygge kontorbyggerier i træ.**

Selv om den største - og hurtigste forandring - kan skabes ved at konvertere byggebranchen til mere træ, vender vi blikket indad og arbejder målrettet på at nedbringe vores eget klimaaftryk – alt imens vi fortsat udvikler virksomheden og vækster.

De første målinger i vores klimaregnskab, viser os, at den CO2-udledning vi har fra vores produktion til fulde absorberes af den CO2, der indlejres i de træer, der plantes fra vores anvendelse af FSC-certificeret træ. Det betyder, at vi allerede på nuværende tidspunkt udleder minimalt CO2. Du kan læse mere om, hvordan klimaregnskabet er opgjort i menupunkterne til venstre.


Hvad er et klimaregnskab?

For at kunne reducere vores eget klimaaftryk, er det første skridt på vejen at kortlægge alle processerne i vores virksomhed, så vi ved, hvor meget CO2 vi selv udleder – et såkaldt klimaregnskab. Vi analyserer alle dele af vores virksomhed – lige fra hvor meget varme og strøm vi bruger til producere limtræ, til hvor meget CO2 de råvarer, vi indkøber, udleder. Kan de evt. indkøbes fra mere bæredygtige kilder og på den måde nedbringe vores bidrag til CO2-udledning.

På den måde har vi et vigtigt redskab, der synliggør, hvor vi efterlader det største klimaaftryk, og hvor der er potentiale for at kunne reducere det. 

Når det første klimaregnskab er udarbejdet, har vi et udgangspunkt – et såkaldt år nul eller en baseline – som danner et solidt grundlag for, at vi kan sætte nogle kort- og langsigtede mål for, hvordan vi kan reducere CO2-udledningen fremadrettet.

 

https://globalabc.org/resources/publications/2021-global-status-report-buildings-and-construction
** Prof. Harpa Birgisdottir fra BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø