Resultater

 

 

2021
Lillehedens totale CO2-udledning (Scope 1, 2 og 3) for hele år 2021 blev opgjort til 8.246 ton CO2. 

Lillehedens Out of Scope var opgjort til -14.806 ton CO2 for hele 2021. 

Out of Scope er en opgørsel af biogene CO2 og CO2 fortrængninger (f.eks. genanvendelse). Her medregner man CO2-udledningen fra det træ der anvendes i Lillehedens produktion, som til fulde absorberes og indlejres i de træer, der plantes gennem vores indkøb af certificeret træ. Derudover medregnes, at overskudstræ fra produktionen brændes og dermed producerer energi til opvarmning som erstatning for fossile brændstoffer. 

Den totale CO2-udledning for Lilleheden blev så lav som -6.560 ton CO2 i 2021, hvis man medregner Out of Scope.

2022
Lillehedens totale CO2-udledning (Scope 1, 2 og 3) for hele år 2022 er blevet opgjort til 7.433 ton CO2. 

Lillehedens Out of Scope er opgjort til -11.152 ton CO2 for hele 2022. 

Out of Scope er en opgørsel af biogene CO2 og CO2 fortrængninger (f.eks. genanvendelse). Her medregner man CO2-udledningen fra det træ der anvendes i Lillehedens produktion, som til fulde absorberes og indlejres i de træer, der plantes gennem vores indkøb af certificeret træ. Derudover medregnes, at overskudstræ fra produktionen brændes og dermed producerer energi til opvarmning som erstatning for fossile brændstoffer. Dog har man i 2022 opbevaret overskudstræ som briketter hos Lilleheden, som senere bliver solgt til opvarmning i lokalområdet. Derfor ser man ikke gevinsten af substitueringen af fossile brændsler på samme måde som i 2021. 

Den totale CO2-udledning for Lilleheden bliver så lav som -3.719 ton CO2 i 2022, hvis man medregner Out of Scope.