Resultater

 

Resultat – næsten CO2 neutral 

Lillehedens totale CO2-udledning for hele år 2021 er opgjort til 7.152 ton CO2. 

Den totale CO2-udledning for Lilleheden bliver dog så lav som 529 ton CO2 pr. år, hvis man medregner CO2-udledningen fra Lillehedens produktion, der til fulde absorberes og indlejres i de træer, der plantes gennem vores indkøb af certificeret træ. Det svarer ca. til den årlige CO2-udledning af hhv. 143 og 11 parcelhuse på 120 m2 bygget i 1960’erne, som opvarmes af naturgas og bebos af en familie på to voksne og to børn alt efter ovenstående resultat.* For at sætte tallene i perspektiv, er der ca. 1 mio. parcelhuse i Danmark.** 

Det betyder også, at uanset hvordan Lillehedens tal gøres op, er de så lave, at vi er tæt på at være CO2-neutrale.

 

* https://growenergy.dk/beregn-co2-aftryk/
** https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/borgere/boligforhold/boligbestanden