Resultater

 

Resultat – næsten CO2 neutral 

Lillehedens totale CO2-udledning for hele år 2021 er opgjort til 7.152 ton CO2. 

Den totale CO2-udledning for Lilleheden bliver dog så lav som 529 ton CO2 pr. år, hvis man medregner CO2-udledningen fra det træ der anvendes i Lillehedens produktion, som til fulde absorberes og indlejres i de træer, der plantes gennem vores indkøb af certificeret træ. Derudover medregnes, at overskudstræ fra produktionen brændes og dermed producerer energi til opvarmning som erstatning for fossile brændstoffer. Det svarer ca. til den årlige CO2-udledning af hhv. 143 og 11 parcelhuse på 120 m2 bygget i 1960’erne, som opvarmes af naturgas og bebos af en familie på to voksne og to børn alt efter ovenstående resultat.* For at sætte tallene i perspektiv, er der ca. 1 mio. parcelhuse i Danmark.** 

Det betyder også, at uanset hvordan Lillehedens tal gøres op, er de så lave, at vi er tæt på at være CO2-neutrale.

 

* https://growenergy.dk/beregn-co2-aftryk/
** https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/borgere/boligforhold/boligbestanden