DGNB Lilleheden

Foto: Framehouse / Maiken Kestner


Sådan bidrager Lilledens limtræsløsninger til DGNB-certificering

Lillehedens limtræsløsninger bidrager positivt til DGNB-certificering af bygninger. Her finder du information om, hvordan og hvor meget vores limtræsløsninger specifikt bidrager til de forskellige kriterier, der ligger i DGNB-certificeringen. Det er opgjort iht. DGNB-manualen, version 2020, som dækker over Kontor, Beboelse, Børneinstitution, Uddannelse, Hotel, Butik, Logistik og Produktion.

Hovedkriterierne i en DGNB-certificering 
En DGNB-certificering består af seks kriterier. Som du kan se af figuren, vægter hvert kriterie forskelligt i den samlede vurdering.

 

Lillehedens limtræsløsninger har indflydelse på 44,8 % af pointene i en DGNB-certificering

Hvert kriterie består af en række kategorier. Tabellen herunder viser de kategorier, som Lillehedens limtræsløsninger kan bidrage med point til. Det er maksimalt muligt for at opnå 100 procentpoint, hvoraf Lillehedens limtræsløsninger kan have positiv indflydelse på i alt 44,8 %. Tabellen tager udgangspunkt i DGNB-manualen fra 2020. Nogle kriterier kræver produkt- og/eller projektspecifikke data, og den endelige DGNB-certificering udarbejdes af en DGNB-auditor.

 

 

Hvilke kriterier har Lillehedens limtræsløsninger indflydelse på

Lillehedens limtræsløsninger har størst indflydelse på kriterierne "Miljøkvalitet" og "Økonomisk kvalitet". De skraverede områder i grafen herunder angiver hvert kriteries samlede vægtning i en DGNB-certificering.

Vores læsninger har ikke indflydelse på kriteriet ”Områdets kvalitet” og er derfor ikke vist i grafen. Kriteriet er projektspecifikt og afhænger af lokalområdet, udearealer, trafikforbindelse og lignende.

 

 

1. Teknisk kvalitet 5,6 % af 15 % - klik og læs hvordan det opfyldes.

2. Social kvalitet 3,4 % af 22,5 % - klik og læs hvordan det opfyldes.

3. Økonomisk kvalitet 16 % af 22,5% - klik og læs hvordan det opfyldes.

4. Miljøkvalitet 16,6 % af 22,5 % - klik og læs hvordan det opfyldes. 

5. Proceskvalitet 3,2 % af 12,5% - klik og læs hvordan det opfyldes.