Klimaregnskab

 

Klimaregnskab for Lilleheden

Regeringen har et mål om, at Danmark skal være klimaneutrale i 2045 og fra 2050 skal bidrage til, at indholdet af drivhusgasser i atmosfæren falder. Træ er et af de mest klimavenlige byggematerialer, fordi det oplagrer CO2 i stedet for at udlede CO2. Den største - og hurtigste - CO2-reduktion i Danmark kan derfor skabes ved at bygge mere i træ. 

Alle Lillehedens produkter er lavet af træ, og vi bidrager derfor allerede i høj grad til den grønne omstilling. Men vi vender alligevel blikket indad og arbejder målrettet på at nedbringe vores eget klimaaftryk – alt imens vi fortsat udvikler virksomheden og vækster.

Resultatet af vores klimaregnskab viser, at vi allerede på nuværende tidspunkt udleder minimalt CO2. Bl.a. fordi CO2-udledningen fra vores produktion til fulde absorberes af den CO2, der indlejres i de træer, der plantes fra vores anvendelse af certificeret træ. 

Du kan læse mere om, hvordan klimaregnskabet er opgjort i menupunkterne til venstre.
 


Hvad er et klimaregnskab?

Første skridt på vejen til at kunne reducere vores klimaaftryk er en kortlægning af alle processer i vores virksomhed, så vi ved, hvor meget CO2 vi udleder – et såkaldt klimaregnskab. Vi har analyseret alle dele af vores virksomhed – lige fra hvor meget strøm vi bruger til producere limtræ, til hvor meget CO2 vores indkøbte råvarer udleder. 

Det synliggør de områder, hvor vi efterlader det største klimaaftryk, og hvor der er potentiale for at kunne reducere det. 

2021 er første år, vi har udarbejdet et klimaregnskab og er vores såkaldte baseline – år nul. Denne baseline danner et solidt grundlag for, at vi kan opsætte kort- og langsigtede mål for at reducere vores klimaaftryk.