Direktør Christian Esbensen 

Pressemeddelelse 6. februar 2023

Lilleheden overgår til PEFC-certificeret træ


Det store fokus på at bygge bæredygtig gør certificerede træprodukter mere og mere efterspurgte. 

Det er også en af grundene til at Lilleheden i mere end 10 år udelukkende har indkøbt certificeret råtræ til limtræsproduktionen, hvilket betyder, at træet kommer fra bæredygtige skovbrug, som sikrer ansvarlig skovdrift.

Der findes to anerkendte certificeringsordninger, FSC® (FSC® C016468) og PEFC, som begge lægger vægt på principper såsom miljø, biodiversitet, arbejdsforhold og fredning af skovarealer. 

Stigende efterspørgsel efter PEFC
”Hos Lilleheden har vi tidligere indkøbt FSC®-certificeret træ. Men vi mærker lige nu en stigende efterspørgsel fra vores kunder på PEFC-certificeret træ. Så det er naturligt for os at skifte certificering for at kunne imødekomme efterspørgslen. Dertil kommer, at den koncern vi er en del af, Nordic Wood Industries, har valgt PEFC som standard-certificering for alle selskaber i koncernen,” fortæller Christian Esbensen, der er adm. direktør i Lilleheden.

Lilleheden overgår til PEFC-ordningen inden for få måneder og gennemgår lige nu en omfattende certificeringsproces, som skal sikre, at al dokumentation er på plads. 

Flere produkter certificeres
”Som noget helt nyt bliver vores handelsvarer; I-bjælker, LVL-bjælker og CLT-elementer fremover også PEFC-certificeret, hvilket også vil få stor betydning for vores kunder, når de skal lave LCA-beregninger på deres byggerier,” slutter Christian Esbensen.

Lilleheden glæder sig til at kunne tilbyde PEFC-certificeret limtræ til både parcelhusbyggeri og store projekter samt PEFC-certificerede I-bjælker, LVL-bjælker og CLT-elementer allerede fra maj måned i 2023.

For yderligere information, kontakt: Carsten Johansen
Produktionschef Lilleheden | 28 99 92 76 | cj@lilleheden.dk