CE-mærkning


CE-mærket er din garanti for, at vores limtræsprodukter opfylder den gældende lovgivning med hensyn til styrke og kvalitet.

For at kunne CE-mærke vores produkter, producerer vi efter DS/EN14080:2013 og en række underliggende standarder. Produktions- og dokumentationskravene er med til at sikre et ensartet produkt og giver større sikkerhed mod fejlproduktion.

Vi kontrolleres af en tredjepart, hvilket betyder, at vi skal kunne dokumentere, at vores produkter og produktion lever op til nedenstående krav.

  • Kvalitetsstyring i hele produktionsforløbet
  • Dokumentation af sammenhæng mellem bjælkeopbygning og bjælkestyrke ved beregninger og laboratorietest
  • Ekstra certificering for ret til at fremstille fingerskarrede rammer - dokumenteret ved laboratorietest
  • Modstandsdygtighed mod biologisk nedbrydning
  • Anvendelse af godkendte limtyper
  • Reaktion over for brand
  • Lav formaldehyd afdampning (indeklima/sikkerhed)
  • Overensstemmelseserklæringer
  • Fuldt dækkende kvalitetskontrol
  • CE-mærkning

Kravene til maskinel styrkesortering af råtræet indebærer, at vi ikke kan fremstille bjælker i høje styrkeklasser, hvis der kun anvendes visuel styrkesortering.