Projekt-bjælken


Projekt-bjælken er Lillehedens projekt-limtræ, som vi kan fremstille i alle løsninger og udformninger i breddemålene 65 til 240 mm. Projekt-bjælkerne anvendes typisk i større byggerier såsom lagerbygninger samt sports- og svømmehaller. Her indgår produktet ofte som bærende element til store loftsspænd, hvor Projekt-bjælken med fordel kan erstatte tunge materialer som stål og beton. Du kan se eksempler på Projekt-bjælkens anvendelse og udformning i højre side.


Lige som resten af vores limtræsprodukter er Projekt-bjælkerne fremstillet af certificeret gran fra Nordsverige, hvor der er fokus på bæredygtig og ansvarlig skovdrift. Grantræet, og derved Projekt-bjælken, har et fugtindhold på ca. 12% efter produktionsnormen DS/EN 14080:2013 i styrkeklassen GL30c – produktet tilbydes også i lavere styrkeklasser.


Vores sortiment af Projekt-bjælker er opbygget i dimensioner med lameltykkelser på 33 eller 45 mm. Projekt-bjælkerne tilbydes desuden fixkappet på længdemål og i længder op til 40 m. Tilmed tilbyder vi forarbejdning af Projekt-bjælken, så produktet er tilpasset netop dit byggeri ved levering.
 

Foto: FLUGT. Rasmus Hjortshøj/CoastArc