Krumme bjælker,
Kongerslev Ældrecenter

DK

Krumme bjælker til Kongerslev Ældrecenter

Fakta

Sted: Kongerslev, DK

Byggeår: 2006

Konstruktionstype: Krumme bjælker

Projekt konsulent

Klaus Thomsen

Projektchef

Telefon 88969254

Email kbt@lilleheden.dk

Lilleheden har leveret 5 kubikmeter limtræ til de tre søjler og 25 kubikmeter limtræ til de store lige bjælker, der udgør selve tagkonstruktionen på aktivitetsbygningen.

Kongerslev Ældrecenter i Sejlflod Kommune består af nybyggeri af 22 ældreboliger i to etager og ombygning af et eksisterende ældrecenter. Mellem de to bygninger med boliger ligger dt nye aktivitetscenter med sine smukke og særprægede ”grantræer”.

Ideen med bygningen er at skabe rum, hvor indretning og lysindfald giver beboerne en fornemmelse af at være tæt på det fri, selvom de opholder sig inde døre. Tre limtræssøjler spreder sig i toppen som trækroner og forbindes med hver sin sekskantede glaspyramide, der gennemskærer tagkonstruktionen. Disse lukker lyset ind og skaber et åbent og lyst miljø.

Resultatet vidner i al sin enkelthed og elegance om, hvor meget limtræ kan bruges til. Normalt er den mindste radius, vi opererer med i håndspændt limtræ omkring 2,50 meter i radius. Her er vi nede på 1,50 meter. Tykkelsen af lamellerne er på grund af krumningen på godt 11 mm mod normalt 33 mm. Der er således brugt tre gange så mange lameller som normalt for at opnå den helt rigtige effekt.