Krumme dragere,
Værløse svømmehal

DK

Krumme dragere til Værløse svømmehal

Fakta

Sted: Værløse, DK

Byggeår: 2002

Konstruktionstype: Krumme dragere

Projekt konsulent

Klaus Thomsen

Projektchef

Telefon 88969254

Email kbt@lilleheden.dk

Værløse svømmehal bygges i forlængelse af en eksisterende sportshal, Søndersøhallen, men med en selvstændig, unik udformning.

Taget er formet som en cylinderskal, der er skåret skråt af på tre af de fire rande. For at holde den rigtige form af taget og samtidig give størst mulig frihøjde i hallen til vipper, rutschebaner, klatretove mv., er dragerne produceret med pilhøjde, der tager højde for nedbøjningerne fra egenvægt. Herved kan dragerhøjden minimeres, men montagen gøres samtidig vanskeligere, i det drageren får væsentlige vandrette bevægelser, når den sætter sig.

Herudover er samlingen mellem drager og de understøttende betonsøjler i den ene side af bygningen udformet så drageren tillades vandrette bevægelser. Ovenpå dragerne er der trapezplader, isolering og pap.

Mellem isoleringen er placeret trykstænger af limtræ, der sikrer dragernes stabilitet i tilfælde af brand. Under trapezpladerne er et nedhængt loft, så indtrykket af den færdige tagkonstruktion er rent og enkelt.

I facaderne er en kombination af store glaspartier og øvrige bygningsdele som omklædningsrum mv.