Limtræsbuer,
Tårnby Badmintonhal

DK

Limtræsbuer til Tårnby Badmintonhal

Fakta

Sted: Tårnby, DK

Byggeår: 2008

Konstruktionstype: Limtræsbuer

Projekt konsulent

Klaus Thomsen

Projektchef

Telefon 88969254

Email kbt@lilleheden.dk

Badmintonhallen ligger centralt placeret i Tårnby i et område med en række andre idrætsfaciliteter.
Den nye hal er bygget sammen med en eksisterende hal og udgør første etape af to planlagte idrætshaller.
2. etape omfatter opførelsen af en gymnastikhal, omklædningsfaciliteter og et foyerareal.

Limtræskonstruktionen består af fem store limtræsbuer, der fremstår som halvcirkler med en indvendig radius på 10,3 m, der er samlet i kip. Fra kippen og ud til ydervæggen er der lagt to pultbjælker til hver side fra hver bue til at bære taget. Desuden bærer buerne bjælkelag til henholdsvis tekniketage og TV-etage.

Hovedmål:
Spændvidde = 21 m.