Limtræsbuer,
Utzon Centeret

DK

Limtræsbuer til Utzon Centeret

Fakta

Sted: Aalborg, DK

Byggeår: 2007-2008

Konstruktionstype: Buer

Projekt konsulent

Klaus Thomsen

Projektchef

Telefon 88969254

Email kbt@lilleheden.dk

Bygningerne i Utzon Centeret adskiller sig markant fra de øvrige langs havnefronten i Aalborg. De tre bygningers tage strækker sig mod himlen med sine elegante skulpturelle former og signaler til omverdenen, at herinde under de flotte tagkonstruktioner, findes der noget ganske særligt.

Lilleheden har leveret limtræet til de skulpturelle tagkonstruktioner i auditoriebygningen, spidsgatterhallen og biblioteksbygningen.

Der har såvel beregningsmæssigt som tegneteknisk været en spændende og interessant udfordring for os at deltage i byggeriet af en arkitektonisk perle som Utzon Centeret. Det skyldes naturligvis de specielle tagkonstruktioner i de tre bygninger. Der er brugt 73 m³ limtræ til tagkonstruktionerne.