Tagkonstruktion,
Engstrandskolen

DK

Renovering af tagkonstruktion på Engstrandskolen

Fakta

Sted: Hvidovre, DK

Byggeår: 2003/2004

Konstruktionstype: Tagkonstruktion

Projekt konsulent

Klaus Thomsen

Projektchef

Telefon 88969254

Email kbt@lilleheden.dk

Lilleheden har leveret limtræ til udskiftning af en den eksisterende tagkonstruktion på Engstrandskolen. Den eksisterende tagkonstruktion var udført med minimumsfald 1/40 og opbygget af I-betonbjælker, hvorimellem der var monteret tagkassetter. Den nye tagkonstruktion udførtes således, at man bibeholdt I-betonbjælkerne, hvorpå der monteredes limtræsspær med 10° hældning og oven på dem anvendes præfabrikerede tagkassetter.

Limtræskonstruktionen fra Lilleheden omfatter præfabrikerede gitterspær og grater, som er synlige i det færdige byggeri. Alle knudepunktsbeslag er medleveret fra Lilleheden.

Alle samlinger i limtræskonstruktionen er udført med skjulte knudepunktsbeslag som "indslidset beslag med dorne" eller indlimede gevindstænger. Herved opfylder samlingerne kravet til en BD-30 branddrøj konstruktion.

Limtræselementerne er færdig tildannet fra fabrik, således at der ikke på byggepladsen skal foretages yderligere tildanning før montagen. Der er ved detailprojekteringen gjort meget for at elementerne er udført med gode og hensigtsmæssige detaljer. Alt limtræ leveres grundet med en gang Gori 77 lys lud.

Totalt indgår der i dette projekt ca. 30 m³ limtræselementer pr. etape (4 etaper).